Stressa är inte bra för själen

Ja det sägs att stressa inte är bra för själen och att stress kan leda till högt blodtryck m.m ändå känner man sig stressad inombords över en tenta som kommer om 3 veckor. 
 
Jag tror att vi som är studerande bär på en stress dygnet runt utan att vara medvetande om det. Vissa blir ett med stressen. 
 
Ja jag har suttit ända sedan måndags och skrivit mindmaps och flashcards "inlärningskort" till att smidigt läsa inför tenta A. Denna kursen är uppdelad i tena A hjärnans sjukdomar och bröstorganens sjukdomar, sen Del B bukorganens sjukdomar och något till. 
 
Hur gör ni när ni ska läsa in en kurs?