Resultatet

 
 
Hej! 
 
Jag gjorde ju ett färdighetsprov där jag fick ta vitala parametrar, blodtryck, puls och andningsfrekvens. Fick reda på i veckan att jag blev underkänd. 
 
Jag kom på att jag enbart hade tagit ett auskultatoriskt blodtryck och missat palpatoriskt blodtryck.
 
palpatoriskt är att man först ska palpera pulsen a.radialis eller a.brachilaris och pumpa upp blodtrycksmanchetten tills att pulsen avtar att kännas, det är det systoliska trycket. 
 
Sen ska man göra det auskultatoriska och det är då att palpera där man kände pulsen och pumpa upp 30 mmhg över det palpatoriska blodtrycksvärdet. Sätta stetoskopet på a.brachilaris lillfingersidan och släppa manchetten med 2-3mmhg/sek. När pulsen hörs är det systoliska. 
 
 
Ska göra omprov den 28/4 klockan 13:30, vet inte om det är på samma moment. 
 
 
 
 
 

Kommentera här: